Julkisivuremontti on rankka, mutta tarpeellinen urakka

Julkisivuremontti on suuri urakka rakentajille ja asukkaille

Julkisivuremontti on yksi kerrostalojen pelätyimmistä remonteista. Se on suurin remontti heti putkiremontin jälkeen. Nimensä mukaisesti julkisivuremontissa korjataan rakennuksen julkisivu ja lisäksi toisinaan uusitaan myös ikkunat ja parvekkeet. Ikkuna- ja parvekeremontteja tehdään kuitenkin myös erikseen. Julkisivuremontti on varsin suuritöinen ja usein pitkäkestoinen. Sen hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat. Julkisivuremontin avulla asunnon ulkoasu paranee, mutta remontin avulla voidaan lisätä myös talon energiatehokkuutta. Vaihtamalla eristeet ja ikkunat voidaan varmistaa, että lämpöä päätyy harakoille entistäkin vähemmän. Julkisivuremontin aikana asunnoissa voi useimmiten asua. Asumismukavuuteen remontti kuitenkin vaikuttaa, sillä remontin aikana talon julkisivu huputetaan, eikä esimerkiksi ikkunoita voi avata lainkaan. Remontti toteutetaan useimmiten kesäisin, mikä aiheuttaa asuntojen kuumenemista.

Julkisivuremontti kerrostalossa kannattaa

Julkisivuremonttia pelätään, mutta ikävistä lieveilmiöistä huolimatta remontti yleensä kasvattaa asuntojen arvoa taloyhtiössä. Julkisivuremontin avulla vanhatkin kerrostalot voidaan saada näyttämään uudenveroisilta. Upean ulkonäön lisäksi remontti myös suojaa rakennusta kulumiselta ja sään vaihteluilta. Julkisivuremontin aikana ei keskitytä pelkästään talon ulkonäköön, vaan myös rakenteiden korjaamiseen. Esimerkiksi uudet tehokkaat ratkaisut, kuten energiatehokkaat ikkunat ja uudet eristeet on helppo ottaa käyttöön julkisivuremontin yhteydessä. Tämän tyyppisillä ratkaisuilla saadaan myös asumiskustannuksia kohtuullistettua pitkällä aikavälillä. Vaivasta huolimatta remontti siis hyödyttää myös talon asukkaita sekä rahallisesti että asumismukavuuden osalta. Myös vanhat parvekkeet on remontin aikana varsin helppo korvata uusilla, ja asukkaiden kannattaakin hyödyntää remontti ja asentaa samalla esimerkiksi parvekelasit pidentämään parvekkeen käyttöikää.

Julkisivuremontti ei tietenkään ole kerrostaloasukkaalle pelkästään positiivinen asia. Julkisivuremontin tieltä ei tarvitse muuttaa evakkoon, kuten putkiremontin kanssa, mutta helppoa elämä ei pussitetussa talossa aina ole. Usein remontin tieltä on pakko purkaa vanhoja rakenteita pois. Tästä aiheutuu aina jonkin verran melua. Lisäksi pölyä saattaa olla ilmassa aiempaa enemmän. Asukkaan kannattaa myös varautua asunnon kuumenemiseen, etenkin kesäkuukausina. Esimerkiksi tuulettimet saattavat tarjota pikaisen avun julkisivuremontin ajaksi. Jos julkisivuremontin aikana asuntoon pääsee urakoitsijan suojauksista huolimatta runsaasti pölyä, asukkaan kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä urakoitsijaan. Rakennusurakoitsija on velvollinen siivoamaan ylimääräisen pölyn pois asunnosta. Tärkeää julkisivuremontissa onkin asukkaiden ja urakoitsijan välinen kommunikointi. Yhteyden on pelattava puolin ja toisin. Remontin keskelläkin on pystyttävä elämään normaalia arkea.

Remontin kestoa on vaikea arvioida

Etukäteen voi olla vaikea arvioida, kauanko julkisivuremontti kestää. Joissakin kohteissa selvitään muutamilla päivillä, kun taas toisissa työtä joudutaan tekemään vuoden ympäri. Paljon riippuu muun muassa talon koosta, rakennusvuodesta ja nykyisestä kunnosta. Julkisivuremontin lykkäämistä ei voi suositella, sillä mitä vanhempi ja kuluneempi rakennus, sen suurempi työ remontissa on. Jos haluaa päästä mahdollisimman vähällä vaivalla, kannattaa remontti hoitaa ajoissa. Vaikka talon ulkonäkö ei kiinnostaisikaan, ei julkisivun korjaamista kannata viivyttää. Julkisivun tärkein tehtävä on suojata taloa sateelta, lumelta, paahteelta ja muilta luonnonilmiöiltä. Julkisivun kunto on lähes yhtä tärkeä kuin katon kunto. Jos julkisivu on kovin huonossa kunnossa, voi se aiheuttaa esimerkiksi kosteusvaurioita rakenteisiin. Silloin korjauskustannukset nousevatkin suuremmiksi ja asukkaiden terveys voi olla vaarassa.

Julkisivuremontti onkin yksi tärkeimmistä home- ja kosteusvaurioita estävistä remonteista. Toimiva julkisivu pitää huolen siitä, että kosteallakin kelillä rakenteet pääsevät kuivumaan. Jos näin ei tapahdu, homeongelmat ovat taattuja. Tärkeintä onkin, että julkisivu tuulettuu ja poistaa rakenteisiin mahdollisesti päässeen kosteuden. Vanhoissa taloissa julkisivu on saattanut menettää tämän ominaisuuden, tai sitten sitä ei ole koskaan ollutkaan. Homeongelmat ovat yleisiä vanhoissa taloissa, ja senkin takia julkisivuremontti kannattaa teettää ajoissa. Julkisivun korjaaminen tulee yleensä ajankohtaiseksi talon ollessa noin 30–40 vuotta vanha. Toimiin kannattaa ryhtyä jo aiemmin, jos huomaa julkisivussa tai talon rakenteissa jotakin poikkeavaa tai jos asuntojen ilma tuntuu kostealta. Lisäksi mahdollinen veto asunnoissa on aina merkki siitä, että eristeet alkavat menettää tehoaan. Tällöin on syytä miettiä julkisivuremontin aloittamista. Remonttien hinnat vaihtelevat työn laajuuden mukaan. Useimmiten remontin hinnaksi tulee noin 10 000-35 000 euroa riippumatta siitä, onko kohde kerros- vai omakotitalo.

Älä unohda omakotitalon julkisivua

Julkisivuremontti ei ole tarpeellinen ainoastaan kerrostaloissa. Omakoti- ja pientalot kaipaavat julkisivuremonttia yhtä usein kuin suuremmatkin taloyhtiöt. Myös omakotitaloa uhkaavat kosteusvauriot ja vetoiset huoneet, jos julkisivun kuntoon ei kiinnitetä huomiota tarpeeksi ajoissa. Vaikka remontin hinta voi omakotiasujasta tuntua kovalta, kannattaa muistaa sen kasvattavan asunnon arvoa huomattavasti. Lisäksi asumismukavuus nousee ja asumiskustannukset pienenevät tehokkaiden energiaratkaisujen myötä. Lisäksi kannattaa muistaa, että homeongelmat johtavat pahimmillaan koko talon arvon romahtamiseen ja lopulta purkamiseen terveysongelmista puhumattakaan. Myös omakotitalossa voi hyvin asua koko remontin ajan. Julkisivuremontin yhteydessä työtä tehdään lähinnä ulkona, eikä työntekijöillä ole tarvetta tulla sisään taloon. Kuitenkin oman viihtyvyyden kannalta kannattaa yrittää järjestää esimerkiksi lomamatka remontin ajaksi. Esimerkiksi omakotitalon rappauksen uusiminen on meluisa työvaihe. Kuitenkin remontin jälkeen talon omistaja pääsee nauttimaan asumisesta uudenveroisessa talossa.